ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΤΗΣ www.sccaadvisory.com

Τα cookies αποτελούνται από τμήματα κώδικα εγκατεστημένα στο πρόγραμμα περιήγησης που βοηθούν τον Ιδιοκτήτη στην παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους εγκαθίστανται Cookies ενδέχεται επίσης να απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Όταν η εγκατάσταση των Cookies βασίζεται σε συναίνεση, η συναίνεση αυτή μπορεί να αποσύρεται ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

Τεχνικά Cookies και Cookies που εξυπηρετούν συγκεντρωτικούς στατιστικούς σκοπούς

Δραστηριότητα αυστηρά απαραίτητη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να αποθηκεύει την περίοδο λειτουργίας του Χρήστη και να πραγματοποιήσει άλλες δραστηριότητες που είναι αυστηρά απαραίτητες για τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, για παράδειγμα σε σχέση με την κατανομή της κυκλοφορίας.

Δραστηριότητα σχετικά με την αποθήκευση προτιμήσεων, τη βελτιστοποίηση και τα στατιστικά στοιχεία

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις περιήγησης και για να βελτιστοποιεί την εμπειρία περιήγησης του Χρήστη. Μεταξύ αυτών των Cookies περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, αυτά που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των προτιμήσεων γλώσσας και νομισμάτων ή για τη διαχείριση στατιστικών πρώτων μερών που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

Άλλοι τύποι Cookies ή τρίτα μέρη που εγκαθιστούν Cookies

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρατίθενται κατωτέρω συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή και δυνατό να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή μπορούν να διαχειρίζονται απευθείας από τον Ιδιοκτήτη – ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται – χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Αν οι υπηρεσίες που εκτελούνται από τρίτα μέρη περιλαμβάνονται στα παρακάτω εργαλεία, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των συνηθειών περιήγησης των Χρηστών – επιπρόσθετα των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν και χωρίς γνώση του Ιδιοκτήτη. Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου των αναφερόμενων υπηρεσιών.

Ανάλυση Δεδομένων (Analytics)

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των Χρηστών.

Google Analytics (Google Inc.)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, να ετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική ΑπορρήτουΕξαίρεση. Συμμέτοχος στην Privacy Shield.

Πώς να παρέχετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση των Cookies

Εκτός από τα όσα ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ο Χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται προτιμήσεις για Cookies απευθείας από το δικό του πρόγραμμα περιήγησης και να εμποδίζει – για παράδειγμα – την εγκατάσταση Cookies από τρίτα μέρη.

Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης, είναι επίσης δυνατή η διαγραφή των Cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των Cookies που ενδέχεται να έχουν αποθηκεύσει την αρχική συγκατάθεση για την εγκατάσταση των Cookies από αυτόν τον ιστότοπο.

Οι Χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari και Microsoft Internet Explorer.

Όσον αφορά τα Cookies που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, οι Χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις τους και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο εξαίρεσης (εφόσον παρέχεται), χρησιμοποιώντας τα μέσα που προβλέπονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, ο Ιδιοκτήτης ενημερώνει ότι οι Χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται σχετικά με τις πρωτοβουλίες που συνδέονται μετέπειτα από την EDAA (ΕΕ), τη Network Advertising Initiative (ΗΠΑ) και τη Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιτρέπουν στους Χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις παρακολούθησης για τα περισσότερα από τα εργαλεία διαφήμισης. Ο Ιδιοκτήτης συνιστά επομένως όπως οι Χρήστες χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους επιπρόσθετα των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

Αφού η εγκατάσταση των Cookies τρίτων μερών και άλλων συστημάτων παρακολούθησης μέσω των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν μπορεί να ελέγχεται τεχνικά από τον Ιδιοκτήτη, οποιεσδήποτε συγκεκριμένες αναφορές στα Cookies και τα συστήματα εντοπισμού που έχουν εγκατασταθεί από τρίτα μέρη πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά. Για να λάβει πλήρεις πληροφορίες, ο Χρήστης παρακαλείται όπως συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου των αντίστοιχων υπηρεσιών τρίτων μερών που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.

Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που περιβάλλει την αναγνώριση των τεχνολογιών που βασίζονται σε Cookies, οι Χρήστες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies από αυτόν τον Ιστότοπο.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε συνάρτηση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνωρισιμότητα ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (ή υπηρεσιών τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier – Ομοιόμορφο Αναγνωριστικό Πόρου) τη χρονική στιγμή του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία των σελίδων που έχετε επισκεφθεί και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και/η το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Χρήστης

Το Άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα και που, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Επόπτης Δεδομένων ή εκτελών την επεξεργασία)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής Δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος επεξεργασίας)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Ο Ελεγκτής Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Ιδιοκτήτης αυτής της Ιστοσελίδας.

Αυτός ο Ιστότοπος (ή αυτή η Εφαρμογή)

Τα μέσα μέσω των οποίων συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από τον παρόντα ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (αν είναι διαθέσιμοι) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Η παρούσα Πολιτική Cookies έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Αυτή η Πολιτική Cookies σχετίζεται αποκλειστικά με τον παρόντα Ιστότοπο, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.
Τελευταία Ενημέρωση 24 Μαΐου 2018

COOKIE POLICY

of www.sccaadvisory.com

Cookies consist of portions of code installed in the browser that assist the Owner in providing the Service according to the purposes described. Some of the purposes for which Cookies are installed may also require the User’s consent.

Where the installation of Cookies is based on consent, such consent can be freely withdrawn at any time following the instructions provided in this document.

Technical Cookies and Cookies serving aggregated statistical purposes

Activity strictly necessary for the functioning of the Service

This Website uses Cookies to save the User’s session and to carry out other activities that are strictly necessary for the operation of this Website, for example in relation to the distribution of traffic.

Activity regarding the saving of preferences, optimization, and statistics

This Website uses Cookies to save browsing preferences and to optimize the User’s browsing experience. Among these Cookies are, for example, those used for the setting of language and currency preferences or for the management of first party statistics employed directly by the Owner of the site.

Other types of Cookies or third parties that install Cookies

Some of the services listed below collect statistics in an anonymized and aggregated form and may not require the consent of the User or may be managed directly by the Owner – depending on how they are described – without the help of third parties.

If any third party operated services are listed among the tools below, these may be used to track Users’ browsing habits – in addition to the information specified herein and without the Owner’s knowledge. Please refer to the privacy policy of the listed services for detailed information.

Analytics

The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.

Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

Personal Data collected: Cookies and Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy PolicyOpt Out. Privacy Shield participant.

How to provide or withdraw consent to the installation of Cookies:

In addition to what is specified in this document, the User can manage preferences for Cookies directly from within their own browser and prevent – for example – third parties from installing Cookies.

Through browser preferences, it is also possible to delete Cookies installed in the past, including the Cookies that may have saved the initial consent for the installation of Cookies by this website.

Users can, for example, find information about how to manage Cookies in the most commonly used browsers at the following addresses: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.

With regard to Cookies installed by third parties, Users can manage their preferences and withdrawal of their consent by clicking the related opt-out link (if provided), by using the means provided in the third party’s privacy policy, or by contacting the third party.

Notwithstanding the above, the Owner informs that Users may follow the instructions provided on the subsequently linked initiatives by the EDAA (EU), the Network Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) or other similar services. Such initiatives allow Users to select their tracking preferences for most of the advertising tools. The Owner thus recommends that Users make use of these resources in addition to the information provided in this document.

Since the installation of third-party Cookies and other tracking systems through the services used within this Website cannot be technically controlled by the Owner, any specific references to Cookies and tracking systems installed by third parties are to be considered indicative. In order to obtain complete information, the User is kindly requested to consult the privacy policy for the respective third-party services listed in this document.

Given the objective complexity surrounding the identification of technologies based on Cookies, Users are encouraged to contact the Owner should they wish to receive any further information on the use of Cookies by this Website.

Definitions and legal references

Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through this Website (or third-party services employed in this Website), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Website, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User’s IT environment.

User

The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use of this Website. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Website.

This Website (or this Application)

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Service

The service provided by this Website as described in the relative terms (if available) and on this site/application.

European Union (or EU)

Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookies

Small sets of data stored in the User’s device.

Legal information

This Cookie Policy has been prepared based on provisions of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

This Cookie Policy relates solely to this Website, if not stated otherwise within this document.

Last Updated 24 May 2018