ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MICONBEACON ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τελευταία ενημέρωση 15 Ιουλίου 2019

Η παρούσα πολιτική απορρήτου διέπει τη χρήση της εφαρμογής λογισμικού Miconbeacon  (“Εφαρμογή” ή “App”) για κινητές συσκευές η οποία δημιουργήθηκε από τη NEOMA Ltd και είναι ιδιοκτησίας της SCCA Advisory Ltd (White Labeled). Η Εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη αναφορικά με σχετικό με την τοποθεσία περιεχόμενο μέσω geofencing και (i)beacons.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τη χρήση από εσάς:

(α) της εφαρμογής λογισμικού Miconbeacon μόλις κατεβάσετε ένα αντίγραφο της Εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο (“Συσκευή”), και

(β) οποιωνδήποτε υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες μέσω της Εφαρμογής (οι “Υπηρεσίες”).

Η παρούσα πολιτική, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (“ΓΚΠΔ”), παραθέτει τη βάση στην οποία οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, ή που παρέχεται σε εμάς, θα τύχουν επεξεργασίας και θα χρησιμοποιηθούν από εμάς.

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματά σας όπως εμφανίζονται εντός της παρούσας πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

Επεξεργαστής Δεδομένων:                               

SCCA Advisory Ltd

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 18, 2ος Όροφος,

Έγκωμη 2408, Λευκωσία,

Κύπρος

Τηλ.: +357 22 283430

Email: info@sccaadvisory.com

Συλλέκτης Δεδομένων και Υπό-επεξεργαστής:

NEOMA Ltd 
http://www.neoma.ai/
Smart City Hub
Hong Kong Science Park
No.5 Science Park West Avenue
New TerritoriesHong Kong
Phone: (+852) 3970 5670
Email: contactus@neoma.hk

 1. Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, μπορείτε να παρέχετε τις προτιμώμενες κατηγορίες προϊόντων σας. Με  τα δεδομένα αυτά το προφίλ σας θα δημιουργηθεί για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά τη λήψη του σχετικού περιεχομένου. Τα δεδομένα της τοποθεσίας σας θα χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση πληροφοριών βάσει τοποθεσίας στην εφαρμογή ή μέσω τοπικής ειδοποίησης.

Επιπλέον, η Εφαρμογή μπορεί να συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, του είδους της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του αναγνωριστικού διαφήμισης για κινητά τηλέφωνα (IDFA ή GAID), της διεύθυνσης IP της κινητής σας συσκευής, του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Εφαρμογής.

 1. Συλλογή πληροφοριών

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν βλέπετε το περιεχόμενο και/ή τροποποιείτε τις κατηγορίες προϊόντων στην εφαρμογή. Τα δεδομένα τοποθεσίας συλλέγονται συνεχώς. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε την τοποθεσία σας για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για την εφαρμογή κινητού που βρίσκεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή στις ρυθμίσεις του κινητού σας τηλεφώνου.

 1. Χρήση πληροφοριών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας:

 • για την εμφάνιση εξατομικευμένου (βάσει τοποθεσίας ή προώθησης) και βάσει του προφίλ περιεχομένου κατά την είσοδο/έξοδο από τη ζώνη beacon ή την geofence τοποθεσία
 • σε προγράμματα επιβράβευσης
 • για να εμφανίσετε την τοποθεσία σας
 • για σκοπούς αναλύσεων.
 1. Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιούνται συνήθως ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Αυτά αποστέλλονται στην προβολή περιεχομένου της Εφαρμογής και αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Η Εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί ρητά αυτά τα “cookies”. Ωστόσο, η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί κώδικα τρίτων και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies και να μάθετε πότε αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε τα cookies μας, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά τμήματα της Εφαρμογής.

 1. Ασφάλεια

Μας ενδιαφέρει η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σας. Παρέχουμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις για την προστασία των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε. Για παράδειγμα, περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και εργολάβους που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να λειτουργήσουν, να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν την Εφαρμογή μας. Σας παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι, αν και προσπαθούμε να παρέχουμε εύλογη ασφάλεια για τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει όλες τις πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας.

 1. Υπάρχουν τρίτα μέρη που βλέπουν και/ή έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που λαμβάνονται από την Εφαρμογή;

Τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία επισκεπτών δεν παρέχονται σε άλλα μέρη για εμπορική προώθηση, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις. Ωστόσο, μη προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία επισκεπτών μπορεί να παρέχονται στους πιθανούς ή υφιστάμενους πελάτες μας που δοκιμάζουν την υπηρεσία για εμπορική προώθηση, διαφήμιση ή άλλες χρήσεις.

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις, συναλλαγές ή μεταβιβάζουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτα πρόσωπα τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας. Δεν συμπεριλαμβάνονται συνεργαζόμενοι ιστότοποι και εφαρμογές για κινητά και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη διαχείριση των υπηρεσιών μας, του ιστότοπου και της εφαρμογής για κινητά μας, στη λογιστική, στη διεξαγωγή των εργασιών μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Μπορούμε επίσης να απελευθερώσουμε πληροφορίες όταν η απελευθέρωσή τους είναι κατάλληλη για συμμόρφωση με το νόμο, για εφαρμογή των πολιτικών ιστοτόπου μας ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια μας ή των άλλων.

 1. Σύνδεσμοι τρίτων

Περιστασιακά, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών στην Εφαρμογή. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν χωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ως εκ τούτου, δε φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Παρόλα αυτά, επιδιώκουμε να προστατέψουμε την ακεραιότητα της Εφαρμογής μας για κινητά και να υποδεχτούμε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτούς τους ιστοτόπους. Χρησιμοποιούμε τις Υπηρεσίες Google Play και τα Crashlytics στην Εφαρμογή μας.

 1. Παιδιά

Δεν χρησιμοποιούμε την Εφαρμογή για να ζητήσουμε εν γνώσει μας δεδομένα από ή για να τα προωθήσουμε σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας αντιληφθεί ότι το παιδί του μας έχει παράσχει πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας στο dpo@sccaadvisory.com. Θα διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες από τα αρχεία μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα εξαίρεσης μου;

Μπορείτε να διακόψετε εξολοκλήρου την συλλογή πληροφοριών από την εφαρμογή εύκολα, με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές διαδικασίες απεγκατάστασης, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως μέρος της κινητής σας συσκευής ή μέσω της αγοράς Εφαρμογών ή του δικτύου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να εξαιρεθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@sccaadvisor.com.

 1. Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων, Διαχείριση των Πληροφοριών σας

Θα διατηρούμε τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετέπειτα. Θα διατηρήσουμε αυτόματα συλλεγμένες πληροφορίες για διάστημα έως 24 μηνών και στη συνέχεια μπορεί να τις αποθηκεύσουμε συνολικά. Εάν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που μας υποβάλατε μέσω της Εφαρμογής, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@sccaadvisory.com και θα απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι ορισμένα ή όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη ενδέχεται να απαιτηθούν για να λειτουργήσει σωστά η Εφαρμογή.

 1. Δικαιώματα Ατόμων στα προσωπικά δεδομένα τους

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Δεδομένα τους που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να πράξουν τα ακόλουθα:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους.
 • Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα κατωτέρω.
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, να ενημερώνονται σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν αντίγραφο των Δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιώξουν διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν όπως αυτά ενημερωθούν ή να διορθωθούν.
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα τους για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγραφούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αιτηθούν τη διαγραφή των Δεδομένων τους.
 • Να λάβουν τα δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε άλλον ελεγκτή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω αυτοματοποιημένων μέσων και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Να Υποβάλουν Καταγγελία. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της SCCA Advisory Ltd. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατό και πάντοτε εντός ενός μηνός. Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση ή ανάκληση της ενημερωμένης συναίνεσης ενός υποκειμένου των δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων και για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων σε προσωπικά δεδομένα, συμβουλεύουμε τα υποκείμενα των δεδομένων να έρχονται σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της SCCA Advisory Ltd σύμφωνα με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην dpo@sccaadvisory.com.

 1. Αλλαγές

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας από καιρό σε καιρό, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές απορρήτου. Όταν κάνουμε αλλαγές σε αυτή τη δήλωση, η νέα έκδοση θα μεταφορτωθεί στον ιστότοπό μας και η ημερομηνία στην κορυφή αυτής της σελίδας θα αναθεωρηθεί αναλόγως. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μέσω της δημοσίευσης της νέας Πολιτικής Απορρήτου και ενημερώνοντάς σας μέσω της Εφαρμογής.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πολιτική, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων  στη διεύθυνση dpo@sccaadvisory.com.

ή

SCCA Advisory Ltd

Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 18, 2ος Όροφος,

Έγκωμη 2408, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 283430

Σημείωση:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και πολιτική απορήτου ισχύουν και για τις αντίστοιχες White Labeled ( WL) εφαρμογές της SCCA Advisory βασισμένες στην Miconbeacon εφαρμογή.

Λίστα WL εφαρμογών : KTEL4U

MICONBEACON PRIVACY POLICY

Last Updated 15 July 2019

This privacy policy governs your use of the software application MICONBEACON (“Application”or “App”) for mobile devices that was created by NEOMA Ltd  on behalf of SCCA Advisory . The Application informs the user with relevant content on location by means of geofencing and (i)beacons.
More specifically this Privacy Policy apply to your use of:

 1. the software application MICONBEACON once you have downloaded a copy of the Application onto your mobile telephone (“Device”); and
 2. any of the services accessible through the Application (the “Services”)

This policy in line with the Data Protection Regulation 679/2016/EU (“GDPR”) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed and used by us.
You are aware that you can make use of your rights as displayed within this privacy policy at all times.

Data Processor:
SCCA Advisory Ltd
18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor,
Engomi 2408, Nicosia,
Cyprus
Phone: +357 22 283430
Email: info@sccaadvisory.com

Data Collector and Sub-Processor:

NEOMA Ltd

http://www.neoma.ai/

Smart City Hub
Hong Kong Science Park
No.5 Science Park West Avenue
New Territories, Hong Kong

Phone: (+852) 3970 5670
Email: contactus@neoma.hk

1. User provided information
When using our app you can provide your preferred product categories. Based on this data your profile will be created to improve your experience to receive relevant content. Your location data will be used to display location based information in the app or via a local notification.
In addition, the Application may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile devices advertising ID (IDFA or GAID), the IP address of your mobile device, your mobile operating system and information about the way you use the Application.

2. Information collection
We collect information from you when you view the content and/or modify the product categories in the application. Location data is collected constantly. If you do not want us to use your location for the purposes set forth above, you should turn off the location services for the mobile application located in your account settings or in your mobile phone settings.

3. Information usage
We may use the information we collect from you when you use our app:
• to display personalised, (location or push) and profile based content in the app while entering/exiting a beacon-zone or geofence location
• in loyalty programs
• to show your location
• for analytic purposes.

4. Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to the content view of the Application and which is stored on your device’s internal memory.
The Application does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of the Application.

5. Security
We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. For example, we limit access to this information to authorized employees and contractors who need to know that information in order to operate, develop or improve our Application. Please be aware that, although we endeavor provide reasonable security for information we process and maintain, no security system can prevent all potential security breaches.

6. Do third parties see and/or have access to information obtained by the Application?
Personally identifiable visitor information are not provided to other parties for marketing, advertising, or other uses. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to our potential or current customers who are testing the service for marketing, advertising, or other uses.
We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include website and mobile app partners and other parties who assist us in operating our service, website and mobile app, accounting, conducting our business, or servicing our users, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release information when its release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others’ rights, property, or safety.

7. Third-party links
Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services in the Application. These third-party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our mobile app and welcome any feedback about these sites. We use Google Play Services and Crashlytics in our Application.

8. Children
We do not use the Application to knowingly solicit data from or market to children under the age of 18. If a parent or guardian becomes aware that his or her child has provided us with information without their consent, he or she should contact us at dpo@sccaadvisory.com. We will delete such information from our files within a reasonable time.

9. What are my opt-out rights?
You can stop all collection of information by the Application easily by uninstalling the Application. You may use the standard uninstall processes as may be available as part of your mobile device or via the Application marketplace or network. You can also request to opt-out via email, at dpo@sccaadvisor.com.

10. Data Retention Policy, Managing Your Information
We will retain user provided data for as long as you use the Application and for a reasonable time thereafter. We will retain automatically collected information for up to 24 months and thereafter may store it in aggregate. If you’d like us to delete user provided data that you have provided via the Application, please contact us at dpo@sccaadvisory.com and we will respond in a reasonable time. Please note that some or all of the user provided data may be required in order for the Application to function properly.

11. Individuals’ rights to their personal data
Users may exercise certain rights regarding their Data collected and processed by the Owner.
In particular, Users have the right to do the following:
• Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
• Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
• Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
• Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
• Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
• Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
• Receive their Data and have it transferred to another third party. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
• Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

How to exercise these rights
Any requests to exercise User rights can be directed to the Data Protection Officer of SCCA Advisory Ltd. These requests can be exercised free of charge and will be addressed as early as possible and always within one month. For inquiries regarding the granting or withdrawal of the informed consent of a data subject for the collection and processing of personal data relating to that specific data subject and for making use of the rights to personal data, we advise data subjects to contact the Data Protection Officer (DPO) of NEOMA Ltd accordingly by electronic mail services to dpo@sccaadvisory.com.

12. Changes
Please be informed that we may modify or update our Privacy Policy from time to time to reflect our current privacy practices. When we make changes to this statement the new version will be uploaded on our website and the date at the top of this page will be accordingly revised. We will notify you of any changes to our Privacy Policy by posting the new Privacy Policy and informing you via the Application.

13. Contacting Us
If you have any questions or concerns about this policy, please contact the Data Protection Officer.
The Data Protection Officer for SCCA Advisory Ltd can be contacted at dpo@sccaadvisory.com
or
SCCA Advisory Ltd
18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor,
Engomi 2408, Nicosia,
Cyprus
Phone: +357 22 283430

Important note:

The same terms and conditions as well as privacy policy apply for all White Labeled (WL ) applications of SCCA Advisory based on the Miconbeacon application.

List of WL applications : KTEL4U

MICONBEACON PRIVACY POLICY

Last Updated 25 May 2018

This privacy policy governs your use of the software application MICONBEACON (“Application”or “App”) for mobile devices that was created by NEXEN NV on behalf of SCCA Advisory . The Application informs the user with relevant content on location by means of geofencing and (i)beacons.
More specifically this Privacy Policy apply to your use of:

 1. the software application MICONBEACON once you have downloaded a copy of the Application onto your mobile telephone (“Device”); and
 2. any of the services accessible through the Application (the “Services”)

This policy in line with the Data Protection Regulation 679/2016/EU (“GDPR”) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed and used by us.
You are aware that you can make use of your rights as displayed within this privacy policy at all times.

Data Processor:
SCCA Advisory Ltd
18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor,
Engomi 2408, Nicosia,
Cyprus
Phone: +357 22 283430
Email: info@sccaadvisory.com

Data Collector and Sub-Processor:
Nexen NV
Ottergemsesteenweg-Zuid 808,
bus 334 9000 Ghent,
Belgium
Phone: +32 9 277 77 34
Email: hello@wearenexen.io

1. User provided information
When using our app you can provide your preferred product categories. Based on this data your profile will be created to improve your experience to receive relevant content. Your location data will be used to display location based information in the app or via a local notification.
In addition, the Application may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile devices advertising ID (IDFA or GAID), the IP address of your mobile device, your mobile operating system and information about the way you use the Application.

2. Information collection
We collect information from you when you view the content and/or modify the product categories in the application. Location data is collected constantly. If you do not want us to use your location for the purposes set forth above, you should turn off the location services for the mobile application located in your account settings or in your mobile phone settings.

3. Information usage
We may use the information we collect from you when you use our app:
• to display personalised, (location or push) and profile based content in the app while entering/exiting a beacon-zone or geofence location
• in loyalty programs
• to show your location
• for analytic purposes.

4. Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to the content view of the Application and which is stored on your device’s internal memory.
The Application does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of the Application.

5. Security
We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. For example, we limit access to this information to authorized employees and contractors who need to know that information in order to operate, develop or improve our Application. Please be aware that, although we endeavor provide reasonable security for information we process and maintain, no security system can prevent all potential security breaches.

6. Do third parties see and/or have access to information obtained by the Application?
Personally identifiable visitor information are not provided to other parties for marketing, advertising, or other uses. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to our potential or current customers who are testing the service for marketing, advertising, or other uses.
We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include website and mobile app partners and other parties who assist us in operating our service, website and mobile app, accounting, conducting our business, or servicing our users, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release information when its release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others’ rights, property, or safety.

7. Third-party links
Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services in the Application. These third-party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our mobile app and welcome any feedback about these sites. We use Google Play Services and Crashlytics in our Application.

8. Children
We do not use the Application to knowingly solicit data from or market to children under the age of 18. If a parent or guardian becomes aware that his or her child has provided us with information without their consent, he or she should contact us at dpo@sccaadvisory.com. We will delete such information from our files within a reasonable time.

9. What are my opt-out rights?
You can stop all collection of information by the Application easily by uninstalling the Application. You may use the standard uninstall processes as may be available as part of your mobile device or via the Application marketplace or network. You can also request to opt-out via email, at dpo@sccaadvisor.com.

10. Data Retention Policy, Managing Your Information
We will retain user provided data for as long as you use the Application and for a reasonable time thereafter. We will retain automatically collected information for up to 24 months and thereafter may store it in aggregate. If you’d like us to delete user provided data that you have provided via the Application, please contact us at dpo@sccaadvisory.com and we will respond in a reasonable time. Please note that some or all of the user provided data may be required in order for the Application to function properly.

11. Individuals’ rights to their personal data
Users may exercise certain rights regarding their Data collected and processed by the Owner.
In particular, Users have the right to do the following:
• Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
• Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
• Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
• Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
• Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
• Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
• Receive their Data and have it transferred to another third party. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
• Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

How to exercise these rights
Any requests to exercise User rights can be directed to the Data Protection Officer of SCCA Advisory Ltd. These requests can be exercised free of charge and will be addressed as early as possible and always within one month. For inquiries regarding the granting or withdrawal of the informed consent of a data subject for the collection and processing of personal data relating to that specific data subject and for making use of the rights to personal data, we advise data subjects to contact the Data Protection Officer (DPO) of NEXEN NV accordingly by electronic mail services to dpo@sccaadvisory.com.

12. Changes
Please be informed that we may modify or update our Privacy Policy from time to time to reflect our current privacy practices. When we make changes to this statement the new version will be uploaded on our website and the date at the top of this page will be accordingly revised. We will notify you of any changes to our Privacy Policy by posting the new Privacy Policy and informing you via the Application.

13. Contacting Us
If you have any questions or concerns about this policy, please contact the Data Protection Officer.
The Data Protection Officer for SCCA Advisory Ltd can be contacted at dpo@sccaadvisory.com
or
SCCA Advisory Ltd
18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor,
Engomi 2408, Nicosia,
Cyprus
Phone: +357 22 283430

Important note:

The same terms and conditions as well as privacy policy apply for all White Labeled (WL ) applications of SCCA Advisory based on the Miconbeacon application.

List of WL applications : KTEL4U