ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ PROXIMITY ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MICONBEACON

Η παρούσα εφαρμογή για κινητά (η “Εφαρμογή”) διατίθεται από την SCCA Advisory Ltd, εταιρεία συντεταγμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE 379450 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 18, 2ος Όροφος, Έγκωμη 2408, Λευκωσία, Κύπρος (“SCCA”, “SCCA Advisory Ltd”, “εμάς”, “εμείς” ή “μας”).

Εσείς, ο χρήστης της Εφαρμογής, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης της Εφαρμογής (“Όροι Εφαρμογής”). Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Εφαρμογής, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε αμέσως την Εφαρμογή και να διακόψετε τη χρήση της. Αυτοί οι Όροι Εφαρμογής θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

Γενικοί Όροι

Εφαρμογή και Συναφείς Όροι

Ανάλογα με την έκδοση της Εφαρμογής που έχετε κατεβάσει, οι παρόντες Όροι Εφαρμογής ενσωματώνουν τους όρους και προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου της Apple ή της Google Android (“Όροι πλατφόρμας”). Εάν υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Εφαρμογής και των Όρων Πλατφόρμας, τότε οι παρόντες Όροι Εφαρμογής θα υπερισχύσουν.

Μπορούμε από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Εφαρμογής. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους Εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τυχόν τροποποιήσεις που γίνονται από εμάς. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις, θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Η SCCA Advisory Ltd, σε πλήρη νομική συμμόρφωση με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τη Διακυβέρνηση Προϊόντων, χρησιμοποιεί λογισμικό που παρέχεται από νομικά και οικονομικά ανεξάρτητο εξωτερικό πάροχο.

Χρήση της Εφαρμογής

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή.

Η SCCA δια του παρόντος σας παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση και μόνο σε συσκευή Apple ή Android (“Συσκευή”) όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες Όρους Πλατφόρμας και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Εφαρμογής (“Άδεια Χρήστη”). Όλα τα άλλα δικαιώματα στην Εφαρμογή διατηρούνται από την SCCA.

Σε περίπτωση παραβίασης από εσάς των παρόντων Όρων Εφαρμογής, θα έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως την Άδεια Χρήστη.

Αναγνωρίζετε ότι η συμφωνία σας με τον πάροχο κινητού δικτύου σας (“Πάροχος Κινητής Τηλεφωνίας”) θα ισχύει για τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να χρεωθείτε από τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας για υπηρεσίες δεδομένων ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής ή οποιεσδήποτε τέτοιου είδους χρεώσεις τρίτων που δυνατό να προκύψουν και αναλαμβάνετε την ευθύνη για τέτοιες χρεώσεις. Εάν δεν είστε ο πληρωτής λογαριασμών για τη Συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Εφαρμογή, θα θεωρείστε ότι έχετε λάβει άδεια από τον πληρωτή λογαριασμών για τη χρήση της Εφαρμογής.

Αναγνωρίζετε ότι, όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που παρέχονται από την Apple ή την Google (ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη) σε συνάρτηση με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, θα υπόκεισθε στους όρους και προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου της Apple, της Google (ή των τρίτων μερών, όπως ισχύουν) και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους αυτούς.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία και το λογότυπο της SCCA, και άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με την Εφαρμογή της SCCA είναι εμπορικά σήματα της SCCA (συλλογικά “Εμπορικά Σήματα της SCCA Advisory Ltd “). Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με την Εφαρμογή αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους (συλλογικά “Εμπορικά Σήματα Τρίτων”). Τα Εμπορικά Σήματα της SCCA και τα Εμπορικά Σήματα Τρίτων δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να μιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της SCCA Advisory Ltd ή του κατόχου του ισχύοντος εμπορικού σήματος. Η Εφαρμογή και το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Εφαρμογή προστατεύονται από δικαιώματα αντιγραφής, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλη πνευματική ιδιοκτησία και ιδιοκτησιακά δικαιώματα που διατηρούνται αποκλειστικά για την SCCA και τους αδειούχους της.

Απαγορευμένες Xρήσεις

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή με οποιονδήποτε τρόπο που:

  • είναι παράνομος ή μη εξουσιοδοτημένος
  • είναι δυσφημιστικός για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
  • είναι άσεμνο ή προσβλητικό
  • προωθεί τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας
  • παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου
  • είναι πιθανό να παρενοχλήσει, αναστατώσει, ντροπιάσει, πανικοβάλει ή εκνευρίσει οποιοδήποτε άλλο άτομο
  • είναι πιθανό να διαταράξει την υπηρεσία μας με οποιονδήποτε τρόπο, ή
  • υποστηρίζει, προωθεί ή υποβοηθά οποιαδήποτε παράνομη πράξη όπως (για παράδειγμα μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κακή χρήση υπολογιστή

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την SCCA Advisory Ltd για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Εφαρμογής. Η SCCA διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την υπεράσπιση και τον διακανονισμό οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου μέρους για την οποία αποζημιώνετε την SCCA σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Εφαρμογής και θα μας βοηθήσετε στην άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων.

Χωρίς Υποσχέσεις

Η SCCA παρέχει την Εφαρμογή με βάση «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμη» χωρίς οποιεσδήποτε υποσχέσεις ή παραστάσεις, ρητές ή εξυπακουόμενες. Συγκεκριμένα, η SCCA δεν προβαίνει ούτε σε εγγυήσεις ούτε σε παραστάσεις αναφορικά με την ισχύ, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής ή του περιεχομένου της.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η SCCA Advisory Ltd αποκλείει όλες τις υποσχέσεις, είτε ρητές είτε εξυπακουόμενες, συμπεριλαμβανομένων των υποσχέσεων ότι η Εφαρμογή είναι κατάλληλη για το σκοπό της, ικανοποιητικής ποιότητας, μη παραβίασης, απαλλαγμένη από ελαττώματα, μπορεί να λειτουργεί σε αδιάλειπτη βάση, ότι η χρήση της Εφαρμογής από εσάς είναι σύμφωνη με τους νόμους ή ότι οποιαδήποτε πληροφορία που διαβιβάζετε σε συνάρτηση με την παρούσα Εφαρμογή θα διαβιβαστεί με επιτυχία, ακρίβεια ή ασφάλεια.

Στήριξη σε Πληροφορίες

Η Εφαρμογή προορίζεται να παρέχει μόνο γενικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο για συμβουλές που καλύπτουν οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση. Θα πρέπει να ζητήσετε την κατάλληλη συμβουλή πριν προβείτε ή αποφύγετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βασιζόμενοι σε οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται στην Εφαρμογή.

Αποκλεισμός Ευθύνης της SCCA Advisory Ltd

Τίποτα στους παρόντες Όρους Εφαρμογής δεν αποκλείει ή περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη της SCCA Advisory Ltd για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά της ή για απάτη ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη στο βαθμό που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί ως νομικό ζήτημα.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η SCCA Advisory Ltd σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη προς εσάς αναφορικά με τη χρήση της Εφαρμογής και/ή δεν θα είναι υπεύθυνη προς εσάς για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια υπεραξίας, απώλεια κερδών, ή απώλεια, κλοπή ή καταστροφή των πληροφοριών σας, αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής, βλάβη ή δυσλειτουργία της Συσκευής.

Η SCCA Advisory Ltd δεν ευθύνεται ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ζημιών που προκλήθηκαν από σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, αποτυχία εκτέλεσης, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, καθυστέρηση στη λειτουργία ή διαβίβαση, ιό υπολογιστή, σκουλήκι, Δούρειο ίππο ή άλλη βλάβη.

Σε περίπτωση που το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει την εξαίρεση ορισμένων υποσχέσεων και/η τον αποκλεισμό της ευθύνης για άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή άλλες ζημίες, σε καμία περίπτωση η ευθύνη της SCCA Advisory Ltd η οποία προκύπτει από ή σε συνάρτηση με τους παρόντες Όρους Εφαρμογής και την χρήση της Εφαρμογής από εσάς δεν θα υπερβαίνει τα €50.

Η εφαρμογή KTEL4U

Η εφαρμογή KTEL4U περιέχει συνδέσμους με τρίτες ιστοσελίδες, ιδίως των εταιρειών ΚΤΕΛ στις οποίες σας ανακατευθύνει προκειμένου να προγραμματίσετε την κράτηση των εισιτηρίων σας.

Η εφαρμογή KTEL4U δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των τρίτων συνδέσμων/ιστοσελίδων καθώς σκοπός της είναι η διευκόλυνση σας κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού σας και η ανακατεύθυνση σας προς τα ηλεκτρονικά σημεία πώλησης εισιτηρίων που διαθέτει κάθε εταιρεία ΚΤΕΛ χωριστά μέσω της ιστοσελίδας της.

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτημα σε σχέση με την κράτηση των εισιτηρίων σας ή την επιλογή του δρομολογίου σας σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο οικείο ΚΤΕΛ με το οποίο επιθυμείτε να ταξιδέψετε.

Γενικοί Όροι

Οι παρόντες Όροι Εφαρμογής διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου για την επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ τους που προκύπτουν βάσει ή σε συνάρτηση με τους παρόντες Όρους Εφαρμογής.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος διάταξης) των παρόντων Όρων Εφαρμογής διαπιστωθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, μη εκτελεστή ή παράνομη, τέτοιος όρος, προϋπόθεση ή διάταξη θα αποσυνδεθεί από τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις που θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή μας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@sccaadvisory.com.

PROXIMITY TERMS AND CONDITIONS

This mobile application (the “Application”) is made available by SCCA Advisory Ltd, a company incorporated under the laws of the Republic of Cyprus under registration number HE 379450 and with registered address 18 Kyriakou Matsi Str, 2nd floor, Engomi 2408, Nicosia, Cyprus (”SCCA”, “SCCA Advisory Ltd”, “us”, “we” or “our”).

You, the user of the Application, confirm your acceptance of these Application terms of use (“Application Terms”). If you do not agree to these Application Terms, you must immediately uninstall the Application and discontinue its use. These Application Terms should be read alongside our Privacy Policy and Cookie Policy.

General Terms

Application and Related Terms
Depending on the version of the Application you have downloaded, these Application Terms incorporate Apple’s or Google Android’s terms and conditions and privacy policies (“Platform Terms”). If there is any conflict between these Application Terms and the Platform Terms then these Application Terms will prevail.

We may from time to time vary these Application Terms. Please check these Application Terms regularly to ensure you are aware of any variations made by us. If you continue to use this Application, you are deemed to have accepted such variations. If you do not agree to such variations, you should not use the Application.

SCCA Advisory Ltd, in full legal compliance with the provisions and requirements for the applicable legislation on Data Protection and Product Governance, is using software provided from a legally and economically independent external provider.

Use of the Application
You must be at least 18 years of age to use the Application.

SCCA hereby grants you a non-exclusive, non-transferable, revocable licence to use the Application for your personal, non-commercial use and only on an Apple or Android device (“Device”) as permitted by the applicable Platform Terms and in accordance with these Application Terms (“User Licence”). All other rights in the Application are reserved by SCCA.

In the event of your breach of these Application Terms we will be entitled to terminate the User Licence immediately.

You acknowledge that your agreement with your mobile network provider (“Mobile Provider”) will apply to your use of the Application. You acknowledge that you may be charged by the Mobile Provider for data services while using certain features of the Application or any such third party charges as may arise and you accept responsibility for such charges. If you are not the bill payer for the Device being used to access the Application, you will be assumed to have received permission from the bill payer for using the Application.

You acknowledge that where you use services provided by Apple or Google (or any other third parties) in connection with your use of the Application, you will be subject to Apple’s, Google’s (or the applicable third party’s) terms and conditions and privacy policy and you should ensure that you have read such terms.

Intellectual Property
The SCCA name and logo, and other SCCA trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Application are trademarks of SCCA (collectively “SCCA Advisory Ltd Trademarks”). Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Application are the trademarks of their respective owners (collectively “Third Party Trademarks”). The SCCA Trademarks and Third Party Trademarks may not be copied, imitated or used, in whole or in part, without the prior written permission of SCCA Advisory Ltd or the applicable trademark holder. The Application and the content featured in the Application are protected by copyright, trademark, patent and other intellectual property and proprietary rights which are reserved to SCCA and its licensors.

Prohibited Uses
You agree not to use the Application in any way that:

• is unlawful, illegal or unauthorised;
• is defamatory of any other person;
• is obscene or offensive;
• promotes discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age;
• infringes any copyright, database right or trade mark of any other person;
• is likely to harass, upset, embarrass, alarm or annoy any other person;
• is likely to disrupt our service in any way; or
• advocates, promotes or assists any unlawful act such as (by way of example only) copyright infringement or computer misuse.

Indemnification
You agree to indemnify SCCA Advisory Ltd for any breach of these Application Terms. SCCA reserves the right to control the defence and settlement of any third party claim for which you indemnify SCCA under these Application Terms and you will assist us in exercising such rights.

No Promises
SCCA provides the Application on an ‘as is’ and ‘as available’ basis without any promises or representations, express or implied. In particular, SCCA does not warrant or make any representation regarding the validity, accuracy, reliability or availability of the Application or its content.

To the fullest extent permitted by applicable law, SCCA Advisory Ltd hereby excludes all promises, whether express or implied, including any promises that the Application is fit for purpose, of satisfactory quality, non-infringing, is free of defects, is able to operate on an uninterrupted basis, that the use of the Application by you is in compliance with laws or that any information that you transmit in connection with this Application will be successfully, accurately or securely transmitted.

Reliance on Information
The Application is intended to provide general information only and, as such, should not be considered as a substitute for advice covering any specific situation. You should seek appropriate advice before taking or refraining from taking any action in reliance on any information contained in the Application.

Exclusion of SCCA Advisory Ltd’s Liability
Nothing in these Application Terms shall exclude or in any way limit SCCA Advisory Ltd’s liability for death or personal injury caused by its negligence or for fraud or any other liability to the extent the same may not be excluded or limited as a matter of law.

To the fullest extent permitted under applicable law, in no event shall SCCA Advisory Ltd be liable to you with respect to use of the Application and/or be liable to you for any direct, indirect, special or consequential damages including, without limitation, damages for loss of goodwill, lost profits, or loss, theft or corruption of your information, the inability to use the Application, Device failure or malfunction.

SCCA Advisory Ltd shall not be liable even if it has been advised of the possibility of such damages, including without limitation damages caused by error, omission, interruption, defect, failure of performance, unauthorised use, delay in operation or transmission, line failure, computer virus, worm, Trojan horse or other harm.

In the event that applicable law does not allow the exclusion of certain promises and/or the exclusion of liability for direct, indirect, consequential or other damages, in no event shall SCCA Advisory Ltd’s liability arising under or in connection with these Application Terms and your use of the Application exceed €50.

The KTEL4U app

The KTEL4U app includes links to third-party websites, in particular KTEL websites, to which you are re-directed in order to schedule your trip and book your tickets.

The KTEL4U app cannot be held liable and does not warrant the safety and content of third party websites as its purpose is to facilate the scheduling of your trip and to accordingly re-direct you the point of e-ticket sales which are availabe via each KTEL’s website.

Should you have any questions or enquiries in regards to the booking of your tickets or when selecting your route, we would recommend contacting directly the respective KTEL company.

General
These Application Terms shall be governed by the laws of Cyprus and the parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Cyprus to resolve any dispute between them arising under or in connection with these Application Terms.

If any provision (or part of a provision) of these Application Terms is found by any court or administrative body of competent jurisdiction to be invalid, unenforceable or illegal, such term, condition or provision will to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law.

Contact Us
If you have any questions regarding our App, you can email us at privacy@sccaadvisory.com.